Skärgårdshavets naturskola

019
001
004
Skärgårdshavets naturskola
Elbacken 1, 21660 Nagu
Telefon: +358-(0)2-410 6600
Fax: +358-(0)2-410 6601
E-post: info at luontokoulu punkt fi
www.naturskolan.fi


Naturlägerskolor

Vi vill erbjuda eleverna en väl organiserad lägerskola fylld med positiva upplevelser och nytt att lära sig om naturen, miljön och skärgården.

Vi har en lång och en god erfarenhet av att samarbeta med inkvarteringsföretagare i skärgården. Vi på naturskolan står för lägerskolsprogrammet samt sköter kontakten till klassen medan inkvarteringsföretagarna sköter om kosten och login. Vi sköter även om alla bokningar och andra praktiska saker som bör ordnas innan gruppen kommer till skärgården.

Våra aktiva naturskollärare är med gruppen under hela lägerskolan och ansvarar för det på förhand planerade programmet.

002020019009015012008
Skärgårdshavets naturskola
Elbacken 1, 21660 Nagu
Telefon: +358-(0)2-410 6600
Fax: +358-(0)2-410 6601
E-post: info at luontokoulu punkt fi
www.naturskolan.fi